Гост

Категории

Лични данни

Уважаеми клиенти,


Предоставените от Вас лични данни се третират съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

С приемането на "Условия за ползване" Вие се съгласявате предоставените от Вас лични данни на eltones.com да бъдат използвани за:

  • обработка на Вашата поръчка
  • управление съдържанието на магазина и статистика с цел по-добро обслужване
  • изпращане на брошури към Вас, ако сте дали съгласие
  • предоставяне само на необходимите данни на куриерската фирма за изпълнение на доставката

Еltones.com се задължава да ползва предоставените от Клиента лични данни само и единствено за описаните по-горе цели и се задължава да не ги предоставя на трети лица, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни.

Ако имате съмненние за нарушена сигурност на предоставената от Вас лична информация ни уведомете незабавно.

Еltones.com не носи никаква отговорност за предоставена от КЛИЕНТА невярна информация. В този случай ТЪРГОВЕЦЪТ има право без предизвестие да прекрати регистрацията на КЛИЕНТА, както и достъпа му до услугите на сайта.

Еltones.com не носи никаква отговорност в случай на претърпени от КЛИЕНТА вреди, вследствие от предоставени от него неверни данни при регистрация в сайта или заявяване на поръчка.

Еltones.com не носи никаква отговорност за претърпени от КЛИЕНТА вреди в случай на предоставяне от него на лични данни (вкл. данни за акаунта) на трети лица.

Потребителският акаунт на конкретен Клиент може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на Клиента.


Еltones.com използва SSL сертификат. Връзката между Вашия браузер и сървъра е по https протокол и е сигурна. Това означава, че данните които се обменят, включително и предоставените от Вас лични данни са криптирани и не могат да се "подслушват" и използват от недобронамерени трети страни.